Podesty, kładki, bariery

Podest KO

Podest został wykonany ze stali kwasoodpornej

W projekcie zostały uwzględnione podesty oraz schody